Wizyjne wykrywanie pożaru

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

Wykryj pożar, zanim się rozprzestrzeni

AVIOTEC: Wizyjne wykrywanie pożarów

W szczególnie narażonych miejscach do zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa potrzeba czasem kilku par oczu. Najnowsza technologia zapewnia wczesne wykrywanie nawet w warunkach dalekich od idealnych.

Ogólne Informacje

Funkcja

Korzyść

Wykrywanie pożaru w miejscu jego powstania

Wykrywa pożar u źródła. Detekcja następuje w ciągu kilku sekund, co znacząco przyspiesza czas reakcji, usprawnia ewakuację i minimalizuje szkody w miejscu zdarzenia.

Wykrywanie dymu i płomieni

Algorytmy zaimplementowane w kamerze AVITEC umożliwiają wykrywanie wszystkich rodzajów pożarów TF1-TF8, od ukrytego lub tlącego się ognia do płonących cieczy.

Odporność na trudne warunki środowiskowe

Kamera zamontowana w obudowie odporna jest na niesprzyjające i trudne warunki środowiskowe, a jednocześnie zapewnia duży obszar monitorowania.

Rozwiązanie efektywne cenowo

Połączenie Systemu Telewizji Dozorowej z analityką obrazu oraz Systemu Sygnalizacji Pożarowej w jednym urządzeniu sprawia, że AVIOTEC to rozwiązanie efektywne cenowo zarówno pod kątem instalacji, jak i późniejszej konserwacji.

Dopuszczenie do stosowania VdS

AVIOTEC jest jedynym dostępnym rozwiązaniem na rynku wideodetekcji pożaru, którego skuteczność detekcji pożarów płomieniowych i bezpłomieniowych została potwierdzona przez VdS.

Szybsze i dokładniejsze:


Nowe systemy wizyjnego wykrywania pożarów firmy Bosch należą do najnowszej generacji urządzeń do wykrywania zagrożeń. Technologia firmy Bosch, wykorzystująca unikatowy, przetestowany przez specjalistów model wykrywania zagrożeń, powiadamia o pożarach i zakłóceniach, przewiduje rozwój sytuacji, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia fałszywych alarmów, oraz przyspiesza czas reakcji i umożliwia usunięcie źródła ognia, zanim się rozprzestrzeni.


System AVIOTEC IP starlight 8000, który został wyróżniony kilkoma nagrodami w ciągu ostatnich dwóch lat, posiada certyfikat VdS i jest idealnym rozwiązaniem do zastosowań w przemyśle, transporcie, magazynach i obiektach energetycznych, ponieważ skraca czas wykrywania pożaru i minimalizuje liczbę fałszywych alarmów.


Przyspieszenie łańcucha ewakuacyjnego dzięki szybkiemu wykrywaniu i bieżącej analizie sytuacji zapewnia ochronę ludzkiego życia i minimalizuje szkody.

Sprawdź ofertę

Potrzebujesz naszego wsparcia?