Usługi Remote Services

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

Inteligentne usługi

dostępne bez przerwy

Innowacyjne technologie Bosch, które umożliwiają integratorom systemów zaoferowanie stałego zdalnego wsparcia technicznego i lepszej wydajności. Usługi Remote Services firmy Bosch to bezpieczne i skuteczne rozwiązania wspomagające zdalne monitorowanie, konserwację i obsługę sprzętu do wykrywania pożarów.

Usługi Remote Services

Remote Connect


Bezpieczne i chronione połączenie z centralą przez internet zoptymalizowane pod kątem oprogramowania konfiguracyjnego FSP-5000-RPS. Umożliwia całodobowy zdalny dostęp do narzędzi rozwiązywania problemów z dowolnego miejsca i o każdej porze.Wyspecjalizowani pracownicy serwisu mogą teraz oferować pomoc zdalną, optymalizując wydajność i przydziały personelu.

Remote Maintenance


Dane przekazywane na żywo z systemu przeciwpożarowego można przeanalizować w usłudze Bosch Remote Portal i jeszcze przed wizytą u klienta ocenić, które elementy należy zbadać i ewentualnie wymienić. Na miejscu zintegrowana funkcja obchodu testowego upraszcza konserwację systemu dzięki intuicyjnemu interfejsowi na tablety i komputery przenośne. Wszechstronną dokumentację czynności konserwacyjnych można szybko i sprawnie zapisać jednym kliknięciem za pomocą zautomatyzowanych raportów.

Remote Alert


Aby reagować na zapytania serwisowe szybciej niż dotychczas, Integratorzy systemów, właściciele firm i Technicy mogą otrzymywać błyskawiczne powiadomienia SMS lub e-mail w momencie wywołania alarmu i wystąpienia usterki bezpośrednio z zainstalowanych systemów. Zaawansowane funkcje zarządzania użytkownikami w usłudze Remote Portal pozwalają zapewnić, że odpowiednie powiadomienia niezawodnie docierają do właściwych odbiorców.

Jakie są największe współczesne wyzwania dla firm zajmujących się obsługą i konserwacją systemów sygnalizacji pożaru?

  • Dostęp do aktualnych informacji, gotowość i planowanie z wyprzedzeniem
  • Umiejętność lepszego wyróżnienia się na rynku i spełnienia oczekiwań klienta przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności
  • Efektywne wykorzystanie czasu i zasobów podczas instalacji, uruchamiania i obsługi systemu u klienta

Wyzwania

Korzyści

  • Wydajność — błyskawiczne zdalne rozwiązywanie problemów podnosi poziom świadczonych usług i zadowolenia klienta
  • Oszczędności — ekspert może zdalnie wspomagać serwisantów, co przekłada się na oszczędność ich czasu, zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów
  • Przygotowanie – możesz przeanalizować stan systemu, uzyskać dostęp do informacji związanych z wymianą i zaplanować czynności konserwacyjne zanim dotrzesz do klienta
  • Informacje — dzięki automatycznym powiadomieniom o zdarzeniach masz stały dostęp do aktualnych informacji
  • Dostosowanie — zaawansowane funkcje zarządzania użytkownikami pozwalają elastycznie definiować poszczególne role, uprawnienia dostępu i zakresy odpowiedzialności
  • Jakość — możesz dodawać klientów do subskrypcji powiadomień, aby proaktywnie informować ich o stanie systemów

Potrzebujesz naszego wsparcia?